Varför ID06 på ett stambyte?

Stambyten är en av de mest krävande verksamheterna inom byggsektorn då den innefattar kvarboende, ett flertal yrkesgrupper, begränsade och ömtåliga utrymmen, tidspress och stort ansvar med granskande hyresgäster. Det är ofta problem med nycklar.

  • Nyckelhantering kostar tid och pengar
  • Problemhantering till följd av nycklar kostar tid och pengar

Gamla nyckelproblem som kan undvikas

Tidigare använde man byggnyckelsystem och lånade ut nycklar till ett antal entreprenörer. Dessa nycklar var huvudnycklar och hyresgästerna fick låna nycklar till sina egna lägenheter. I de fall man lånat ut ett begränsat antal nycklar valde ofta nyckelansvarig att helt enkelt låsa upp på morgonen och låsa på kvällen. Följden blev olåsta dörrar hela dagen. Mer ansvarskännande nyckelansvariga fick ägna flertalet timmar av dagen till att låsa och låsa upp för kollegor. Ett dyrt sätt att hantera byggplatsen på.

Vad händer när man använder Entral Contractor ID06 istället?

  • Du kan spara 3-6% av den totala arbetstiden
  • Du eliminerar problem med hyresgäster

Flera välrenommerade stambytesföretag har nu valt att använda ID06-ackrediterat tillträde till alla lägenheter istället för traditionella byggcylindersystem. När man använder ID06 som nyckel har entreprenören alltid sin nyckel med sig, sitt ID06-kort. Vid varje tillträde till lägenheten knyts personligt ansvar och det är möjligt att begränsa tillträdestiden till de tider man kommit överens om med uppdragsgivaren. Nya personer och yrkesgrupper kan ges tillträde på distans, det är inte längre nödvändigt att vänta på nyckel. Det sparar MYCKET tid! Hyresgästerna känner sig tryggare eftersom de vet de har en ansvarskännande entreprenör som tar personligt ansvar för lägenheten. Läs mer om hur det går till längre ned i texten.

Hur går det till?

  • Montera ett ID06 Motorvred på insidan av varje lägenhetsdörr. Tidåtgång: 5-15 minuter.
  • Placera en ID06 Kortläsare per våningsplan.
  • Slipp använda nycklar. Alla entreprenörer öppnar med sina egna ID06-kort.

Entral Contractor är utvecklad just för stambytesbranschen. Motorvred monteras upp och ned på några få minuter utan låssmed - utan att göra märken i dörrarna. Materialbodar och byggbaracker kan enkelt säkras på samma vis. Tillträdet styrs av den mobila ID06 Kortläsaren som placeras på varje våningsplan. Dra kortet - kom in! Det medför att svinn och stölder kan minimeras samtidigt som onödig arbetstid från nyckelhantering sparas bort. Bruk av Contractor vid renoveringar gör arbetet smidigare och hyresgästerna behöver inte låna ut sina egna nycklar, något som annars alltid ger problem med hemförsäkringen.

Hur är man säker på att få Entrals ID06 på sitt stambyte?

Hämta skrivningarna här. De är gjorda för att du skall kunna klippa och klistra in texterna utan tidsspillan.

Var används Entrals nyckelfria system?

Entral ID06 för stambyten och renoveringar används över hela Sverige. Det är sannolikt du finner systemet i lägenhetsrenoveringar som utförs för HSB, Riksbyggen, överallt där man vill vara konkurrenskraftig och samtidigt värna de kvarboendes säkerhet. Byggbolag från PEAB och NCC till Frakka och Serneke använder Entral ID06 för att spara pengar i stambyten.

Det viktiga för dig som beställare är att göra korrekt skrivning. Då får du Entrals nyckelfria system utan obehagliga överraskningar.

Vad är ID06?

ID06 är byggbranschens gemensamma system för legitimationsplikt och närvaroredovisning. Systemet hjälper uppdragsgivare och entreprenörer att skapa en ren arbetsplats. Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. ID06 är också mycket fördelaktigt eftersom oseriösa entreprenörer inte kan verka på en arbetsplats med ID06. Entral Contractor ID06 löser automatiskt all nödvändig loggföring.  När Skatteverket kräver närvaroförteckning ger systemet dig godkända underlag inom loppet av några sekunder.  Vid en arbetsplatsolycka genererar systemet snabbt en återsamlingslista som hjälper till att rädda liv.  Alla uppgifter lagras centralt och personuppgifter är skyddade från missbruk.

Produkten tillagd i varukorg

Antal
Total

Det finns $d varor i kundvagnen Det finns 1 vara i kundvagnen

Totalt produkter (exkl. moms)
Frakt (exkl. moms) Gratis frakt!
Total (exkl. moms)
Fortsätt handla Till kassa