STAMBYTEN

Stambyte och ROT-renovering

Låt stambytet vara en trygghet för den boende

Att genomföra ett stambyte i ett flerfamiljshus är en renovering som kräver mycket planering och tid, speciellt om det är flera stammar som ska bytas över tid. 

Under denna tid behöver du som entreprenör komma in i lägenheten där stammen ska renoveras. Samtidigt ska den boende känna sig trygg.

ÄR du trött på nycklar?

Hur många nycklar brukar du behöva hålla koll på vid ett stambyte? Kommer det någonsin samtal från boende som uttrycker oro över att du och dina kollegor har tillgång till deras hem obevakat?
Svaret på första frågan är givetvis kopplat till omfattningen av renoveringen på stammarna. Men det är inte ovanligt att det handlar om 40-60 nycklar per etapp i projektet. Då får vi heller inte glömma det administrativa bakom där alla nycklar ska märkas upp med rätt uppgifter så du slipper stå utanför dörren och prova alla för att till slut hitta rätt. När dagen sedan är över och det är dags att låsa efter sig ska du dessutom hitta rätt nyckel igen. Ett tänkbart scenario är att man ställer upp dörren till de lägenheter man jobba i för tillfället så alla som behöver tillgång kan komma och gå under dagen. En väldigt smidig lösning men inte trygg. Speciellt inte för den boende. Med den här typen av arbetssätt går det inte att säkerställa att det bara är behörig personal inne i lägenheten. De boende ska kunna känna sig trygga över att du och dina kollegor är i deras hem. I vissa fall kanske det går att lösa genom att tillfälligt flytta ut från lägenheten men det är mer undantag än regel. Ni har kanske arbetat fram ett system som fungerar och som gör att de boende kan känna sig trygga. Så kommer samtalet, en boende hävdar att dennes dörr har inte låsts efter arbetsdagens slut och saker fattas från lägenheten. Du hävdar att ni alltid låser dörren innan ni lämnar lägenheten men ord står mot ord.

Underlätta för alla

Med ett system speciellt framtaget för den här typen av renoveringar slipper du hålla koll på fysiska nycklar vid varje etapp i stambytet. De boende kan känna sig trygga med att ingen har nyckel till deras hem eller kommer åt deras lägenhet efter arbetsdagens slut. Samtidigt slipper du göra åverkan i lägenhetsdörren. Något som åstadkoms med en kortläsare i trapphuset som kan styra flera dörrar på samma våningsplan och ett motorvred som monteras på lägenhetsdörrens insida. Varje låsning och upplåsning loggas så du kan se om dörrarna låses efter arbetsdagens slut. Genom tidsstyrda rättighetsgrupper kan du dessutom se till att rätt person är på rätt plats, vid rätt tid. Mer kontroll för dig som arbetar, större trygghet för den boende och framförallt – du slipper hantera 40-60 nycklar.

Produktblad

Här hittar du mer information om våra produkter för stambyten!

FAQ

Har du fler frågor? Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren!

Nyhetsbrev

J

Prenumerera nu

För att få våra nyheter direkt i din inbox

Kontakta oss

7 + 11 =