Våra lösningar

Lösningar för byggbranschen

Det ska vara enkelt att göra rätt

Underlätta för din personal att göra rätt när de kommer till byggarbetsplatsen. Detta gör du med Entrals system då det är ackrediterat hos ID06.

Vårt system är molnbaserat och administreras via Entrals kundportal. Det är här du hanterar allt som rör projekten, personalen och passagesystemet.

Få en tryggare arbetsplats

Att jobba på och administrera en byggarbetsplats idag är inte lätt. Det är många regler och lagkrav du som ansvarig ska hålla koll på. Har ni något systematiskt säkerhetsarbete på byggarbetsplatsen? Hur säkerställer företaget att ha rätt person på rätt plats och ser till att arbetsmiljön uppfyller alla krav?
Precis som ett kontor eller ett sjukhus är bygget en arbetsplats där endast anställda ska vistas. Alla arbetstagare har rätt till en trygg arbetsplats, oavsett bransch.

Allt i ett och samma system

Varje byggarbetsplats är unik. Därför krävs det att de system som ska användas är flexibla och enkla att driftsätta. För dig som kund är det smidigast om det är ett och samma system som hanterar såväl personal som passersystem.
Med ett gemensamt system räcker det att din personal har sitt aktiva ID06 kort eller en telefon för att kunna checka in på projektet eller öppna dörrar som styrs med hjälp av systemet. Med ett nyckelfritt system som fokuserar på säkra arbetsplatser kan du dessutom dela in ditt projekt i olika platser med olika behörighetsgrupper. För att maximera säkerheten på byggarbetsplatsen ser rättigheterna till att tillträde endast ges till behörig personal. Allt detta administreras och loggas i din kundunika portal.
Efter projektets avslut kan du och kollegorna lika enkelt som ni satte upp produkterna, packa ner dem igen för användning på en ny byggarbetsplats. Även om förutsättningarna ser annorlunda ut.

Motverka svartarbete

Genom att underlätta arbetet med korrekta inskrivningar kan du minska risken att falla offer för svartarbete. Sedan 2016 är det lagkrav på att använda elektronisk personalliggare, läs mer här!

Förhindra obehöriga på bygget

Förhindra att obehöriga tar sig in på byggarbetsplatsen utan att försvåra för personalen. Hägna in och installera grindar med passagesystem. Läs mer om våra lösningar här!

Rätt person på rätt plats

Säkerställ att endast behörig personal har tillgång till manskapsbodar, kontor och andra ytor. Installera styrsystem till dörrar och verktygscontainers, mer information hittar du här!

Nyhetsbrev

J

Prenumerera nu

För att få våra nyheter direkt i din inbox

Kontakta oss

15 + 9 =