Styrning till dörr och container

Nyckelfri upplåsning

Smidigt och säkert med styrning på behörighet

Att använda nyckel till att låsa upp dörrar och verktygscontainers har aldrig varit smidigt eller säkert och det lägger stort ansvar på den som har nyckeln i fråga.

Med ett säkert nyckelfritt system kan du dela ut behörighet till boden/etableringen och verktygscontainern till de som behöver och får komma in.

Styrsystem för dörrar

Att använda nyckel till att låsa upp dörrar och verktygscontainers har tidigare aldrig varit smidigt eller säkert och det lägger stort ansvar på den som har nyckeln i fråga. Med ett säkert nyckelfritt system kan du dela ut behörighet till manskaps- eller verktygsboden till de som behöver och får komma in. Hur gör ni på morgonen när alla kommer till arbetsplatsen? Är du som platschef där först av alla och öppnar bodarna med en nyckel och stannar sedan kvar sist och ser till att låsa när siste man har gått? Hur gör ni resten av dagen? Sitter du i boden och jobbar med administrativa uppgifter eller är du iväg på andra byggarbetsplatser? Oavsett hur din dag ser ut så är fysiska nycklar ett säkert och smidigt system. I synnerhet inte om bodarna står lite avlägset och det inte finns någon riktig uppsyn över vem som kommer och går.

Rätt person på rätt plats

Är det ett stort projekt ni har så finns det troligen kontor för tjänstepersoner någonstans på arbetsplatsen där det inte är tänkt att kollektivanställda ska komma in. Med hjälp av Entrals styrsystem för dörrar som kan regleras med rättighetsgrupper ser du till att ha rätt person på rätt plats. Då slipper du som platschef hålla koll på nycklarna och om det är låst eller inte.

System för verktygscontainern

Hur ofta förekommer det stöld av verktyg på din arbetsplats? Hur många gånger har det fått införskaffas nya verktyg för att kunna slutföra projektet utan för mycket dröjsmål? Verktygsstölder på byggarbetsplatser är idag ett vanligt förekommande problem och det är inte enbart nattetid som tjuven slår till. Ett sätt att motverka verktygsstölderna är att sätta lås på containern och ge nyckel till en materialansvarig. Men denna person har garanterat andra uppgifter att utföra än att gå och låsa upp en verktygscontainer så fort något ska hämtas eller lämnas. En stor risk med ett sådant här system är att personalen inte hämtar materialansvarig när det är dags att lämna in ett verktyg utan bara lägger det utanför containern. Vems är då ansvaret om det verktyget försvinner?

Gör containern nyckelfri

Med Entrals nyckelfria containerlås slipper materialansvarig avbryta sitt jobb så fort en kollega behöver komma in i verktygscontainern. Något som i sin tur leder till en ökad effektivitet hos samtliga.

Produktblad

Här får du mer information om vårt styrsystem för dörrar

Produktblad

Vill du i stället läsa om systemet för container, klicka här

Nyhetsbrev

J

Prenumerera nu

För att få våra nyheter direkt i din inbox

Kontakta oss

8 + 12 =