Elektronisk Personalliggare

Korrekt tidsstämpling

Med koppling till rätt projekt

Genom att se till att det finns en elektronisk personalliggare på byggarbetsplatsen följer du som byggherre den lag som funnits sedan 2016 för inskrivning av personal.

De anställda kan göra en korrekt tidsstämpling och kopplas till rätt plats i projektet, om ni har flera. Detta samtidigt som arbetsplatsen bidrar till en schysst byggbransch.

Följer ni lagen?

Vad gör ni på er byggarbetsplats för att motverka svartarbete? Följer ni de lagar och regler som finns när det kommer till elektronisk personalliggare? I början på 2016 införde Skatteverket lag på att byggarbetsplatser, där värdet på arbetet överstiger fyra (4) prisbasbelopp, ska föra elektroniska personalliggare. Anledningen till att lagen behövs? Byggbranschen är en av de branscher där svartjobb tyvärr är vanligt förekommande. Inte nog med att en person som jobbar svart är oförsäkrad, lönerna ligger generellt sett under marknadsstandard. Det går inte heller säkerställa att personen i fråga har de kompetenser som krävs för att utföra jobbet som förväntas. När Skatteverket kommer på besök och personal är felaktigt inskriven eller kanske rent av inte inskriven alls blir det dryga böter. Beloppet är baserat på en startsumma och sedan en summa per felaktigt inskriven arbetare. Vi tycker att detta är en onödig och tråkig kostnad för dig.

Elektronisk personalliggare

Med en elektronisk personalliggare kan du förhindra att det görs felaktiga inskrivningar genom att att se till att nya byggarbetare behöver komma till platskontoret och skriva in sig första dagen. När en korrekt inskrivning görs får du som arbetsledare all väsentlig information om den nya personen samtidigt som du kan tilldela behörighet till rätt projekt. Detta hjälper dig att säkerställa att du har kvalificerad personal och du behöver inte göra något merjobb för att följa de regler som finns kring arbetsmiljö. Förutom att det görs korrekta in- och utskrivningar med hjälp av den elektroniska personalliggaren, minskar din byggarbetsplats dessutom risken att falla offer för svartarbete.

Produktblad

Läs mer om vår elektroniska personalliggare i vårt produktblad här!

FAQ

Har du fler frågor? Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren!

Nyhetsbrev

J

Prenumerera nu

För att få våra nyheter direkt i din inbox

Kontakta oss

2 + 7 =