Styrning till grindar

Installera grindar

Och minska risken för obehöriga personer på bygget

Det finns olika sätt att förhindra att obehöriga kommer in på en byggarbetsplats och det mest effektiva är att hägna in området och använda grindar.

Genom att sätta styrning på grindar och dela ut behörighet till din personal kommer de bara ha tillgång till bygget när de ska vara på plats och övriga får svårt att ta sig in.

Styrsystem för grindar

Hur arbetar ni på din arbetsplats för att inte ha obehöriga på området? Är det inhägnat och har ett fåtal grindar och skyltar som visar att det är en arbetsplats? Om svaret på andra frågan är ja – bra! Om inte, varför ser det ut som det gör hos er? Varken du som platschef eller de som arbetar på bygget vill ha någon obehörig där, riskerna är för många. Personen i fråga kan skada sig, i bästa fall lindrigt men det är du som beställare för bygget som blir ansvarig för skadan. Inte den obehöriga.
Vi har också hört historierna om när tjuvar kommit in med arbetskläder, låtsas vara behörig personal och plockat på sig verktyg för att sedan utan några som helst bekymmer ta sig därifrån med saker värda tusentals kronor. Med ett styrsystem från Entral säkerställer du att den som befinner sig på arbetsplatsen har rätt att vara där vid den angivna tidpunkten.

Vad du kan göra

Genom att börja med att hägna in byggarbetsplatsen, sätta grindar med styrsystem för person- och fordonsgrindar kommer du lång väg. Ännu bättre är det om du väljer ett system där du kan styra vem som får komma in genom vilken grind och under vilka tider. Med denna typ av system kan du som har en stor yta på byggarbetsplatsen sätta upp flera grindar och dela in arbetsplatsen i olika zoner och därmed säkerställa att rätt person är på rätt plats.

Produktblad

Klicka här för att komma till vårt produktblad för styrning till grindar!

FAQ

Har du fler frågor? Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren!

Nyhetsbrev

J

Prenumerera nu

För att få våra nyheter direkt i din inbox

Kontakta oss

15 + 14 =